07 de novembre 2011

rebela't contra aquests corruptes

contra el poder que nos enseña sólo aquella mitad
(i ara cap)

contra el poder de las verdades dobladas
(ara mentides)

contra el poder de quien conoce pero sangra de más

contra el poder de las canciones guardadas

contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar
(ara els fa callar amb demagògies barates)

contra el poder que nos vigila los pasos
(i més enllà ens escanya i controla)

contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad
(per vegades que ho diguin, no serà veritat)

contra el poder que nos convierte en extraños
(i malpensats, i xenòfobs, i egoistes)

contra el poder que debilita y nada da que sólo quita
(mai havien robat tant com ara, llibertat i drets)

y deshace lo que estácontra el poder…

contra el poderen cualquier forma que sé de

contra la fuerza y mal uso de la fe

desde el poder…

contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer

emparentando el bienestar y la herida
(la ferida per nosaltres)

contra el poder que no distingue entre morir y crecer

contra el poder que compra y vende la vida
(no cal comentar, premonitòria la lletra)

contra el poder que hace del padre ostentador del poder

contra el poder que nos obliga a engañarnos
(no, ja hem despertat de l’engany)

contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder

contra el poder de los que piensan ganando
(pocs i malparits)

contra el poder…contra el poder que no descansa y se detiene a beber

junto a las fuentes del sabor y el deseo

contra el poder que nos bendice en el hogar del poder

contra el poder de la ignorancia y los juegos
(deixarem de ser ignorants i de jugar al seu joc)
contra el poder…

REBELA’T!