09 de setembre 2007

un


" Si volem salvar el món de tanta autodestrucció, cal una nova distribució de la riquesa i la tecnologia disponibles al planeta. Menys luxes i malbaratament en uns comptats països, per poder aconseguir reduir la pobresa i la fam que pateix gran part de la Terra. Prou d'exportar al "Tercer món" estils de vida i hàbits de consum que malmeten i degraden el medi ambient. Fem racional la vida humana. Apliquem un ordre econòmic internacional just. Emprem els avenços científics per un desenvolupament sostenible i sense contaminació. Paguem el deute ecològic, no pas el deute extern. Que desapareixi la fam, no l'home."
Fidel Castro. Cimera de la Terra
Ara mateix i malgrat tot, la idea és la que val, per això es lluita.